Antal: 0 | Pris: DKK 0,00 | Vis vogn | Tøm vogn | Til kassen   

Nyhedsbrev # 16 - september 2003

Velkommen til vores nyhedsbrev som er tænkt som et forum hvor vi kan holde alle interesserede orienteret om hvad der sker af store og små nyheder i ind- og udland.
Vi vil samtidig bringe en del artikler samt fotos omkring alle de forskellige projekter som vi er indblandet i her i Danmark og i udlandet. Vi forestiller os også at andre som har noget på hjertet omkring koi karper eller vand kan benytte dette forum til at skrive et indlæg, meget gerne med fotos.

Dette forum kan måske give nogle tips om hvad man skal være opmærksom på, men ellers ring og spørg - eller kom og kig - vi har igennem snart 8 år med succes bygget og vejledt folk om bassiner og koi karper.

EDO KOI Danmark v/Lars Lyngkilde - Tlf.: 86 11 51 98

Præsentation af kundebassin

Som tidligere vist , vil vi i vores nyhedsbrev gerne vise flere af vores kunders
flot koi bassiner frem.
Dette ikke mindst for at give alle vore læserne mulighed for at hente nye inspiration til deres eget bassin , men også for at vise disse flotte bassiner frem.

Dette koi bassin er anlagt af Hans Gruneweld, som har haft koi karper som hobby i mange år. bassinet indeholder ca. 60.000 l vand, med 2 bunddræn og 2 stk. "The answer" som sikre at kun meget små partikler kan passere videre igennem til den biologiske filter del, som findes under den store træterrasse.
Bassinet indeholder kun koi karper fra Japan. Som det måske kan ses på billederne er der her tale om meget store koi karper, den største er Chagoien midt i billede som er Hans's favorit - den måler 110cm.

Kom sikkert igennem vinteren med din koi.

Vinter perioden er for mange havedams ejere , nye som gamle, en periode som alle ser hen imod med en vis skepsis
I virkeligheden er selve vinteren ikke den sværeste periode at komme igennem for vores koier , specielt ikke hvis vi har forberedt os godt og grundig.
Nøglen til succes om vinteren starter nemlig ca. 6 måneder før selve vinteren begynder.

Der er selvfølgelig nogle ting som man bør gøre når vinteren står for døren, hvilket vil sige start november.

Et nødvendig tiltag før vinteren sætter ind er nemlig at sikre et is frit område, som oftes skabes ved hjælp af ilt ,Dette sikre at div. gasser kan frigøres fra vandet og ud i luften . Normalt installeres der en såkaldt isfriholder ,som består at en flamingo hat med et ånderør, hvor under der placeres et par luftsten ca ½ meter under vandspejl. Denne simple installation er helt nødvendig , for at sikre sine fisk .når frosten sætter ind.

En anden ting som også bør understreges er at vandløb og eller vandfald skal stoppes i den kolde tid, for at holde på varmen.
Faktisk bør man i efter året lukke disse om aftenen og natten for at mindske afkølingen

En mulighed som flere vælger at benytte , er en overdækning af havedammen , Der kan selvfølgelig være fysiske forhold som gør det umuligt, men har man muligheden så er det klart at fortrække. Overdækningen behøver ikke at være ret høj , blot skal den være så høj at regn og sne selv kan løbe af. Når have dammen overdækkes kan foder sæsonen forlænges, og der er hele tiden mulighed for at til se sine koier i løbet af vinteren. Her er luft også et krav

Et andet fif som kan benyttes hvis man ikke ønsker at over dække sin have dam, er at vente til den første frost har sat sat sig på vandoverfladen, gerne et par cm tyk, Herefter aftømmes et par cm vand således at der nu er en luft lomme imellem vand spejlet og undersiden af isen. denne øvelse skal dog gentages hver gang der komme tø vejr, husk at på fylde vand inden frosten igen sætter ind.
Bemærk:Man må aldrig forsøge at slå hul på isen.

I gennem den lange vinter periode skal vore koier overleve af den energi som de har fået tilført igennem den forgange sommer, og det stiller selvfølgelig nogle krav til mængden og kvaliteten af det foder som benyttes. Hvis ikke deres depoter er fyldt godt op, ja så er chancen for at de over lever det næste forår meget små.
Det betyder helt enkelt , at så snart temperaturen i foråret kommer op på ca 12-14 grader begynder fodringen og den fortsætter uden afbrydelser igennem den varme periode, hvor foder med højt protin indhold er med til at sikre at koierne er helt og fuldstændig "fyldt op" og der med parate til at imødegå vinteren.
Det foder som benyttes skal selvsagt være af en høj kvalitet , og passe til den aktuelle vand temperatur.

Det lyder sikkert meget enkelt, men mange koi - damme kan desværre ikke klare den opgave, da vand kvaliteten vil begynder at dykke pga. for højt amoniak /nitrit indhold, hvilket betyder at fodringen må stoppes for at vente på at bio filtret kan følge med, og det er selvsagt ikke noget vi har tid til at vente på specielt ikke i høj sæsonen ( i det tidlige forår er dette selv følgelig nødvendigt at vente på at bio massen som skal nedbryde amoniak og nitrit kommer igang)
Problemerne med stigende amoniak / nitrit værdier skyldes ofte at bio filteret og pumpe ikke kan følge med den stigende mængde foder (et godt bio filter omsætter uden problemer ca 10Kg foder om måneden i høj sæsonen)

Det er ligeledes også vigtig at vi før vinteren sætter ind, har styr på koi karpernes ve og vel, hvilket betyder at de skal være fri for parasitter, og evt. fysiske skader skal være behandlet.
Når temperaturen falder under 10 grader virker koiernes imunforsvar ikke ret godt længere hvilket betyder at evt parasitter kan være en kæmpe pine for koierne, da de ikke selv længere kan kæmpe imod, og da det meste anti parasit middel ikke kan bruges ved lave temperatur er det svært at hjælpe.

Der er delte meninger omkring brugen af salt i vinterperioden , en ting er dog sikkert, hvis man holder sig under 1 kg salt pr tons vand, skader det ikke og det kan have en positiv indvirkning på fiskenes osmotiske tryk.

Omvendt må vi sige at hvis de ovenstående punkter er ok, så skulle man kunne komme igennem vinteren uden nogle problemer, nu er der blot tilbage at beslutte om man kan / skal køre med sit filter anlæg igennem hele vinteren, og til det må jeg sige:, har man et bassin af typen hvor pumpen ligger på bunden og løfter vandet op på jorden hvor filteret er placeret, så er mit klare råd, stop pumpen, tøm filtret for vand så det ikke frost sprænger, idet bassin vandet vil blive udsat for en kraftig ned køling når det opholder sig i filtret over jorden, så sluk systemet og tilfør ilt og sørg for at vandet har et område der isfrit hele vinteren.
En rigtig god ide er i disse tilfælde at rengøre bassinet's bund evt. ved hjælp af en vand støvsuger i efteråret

Har man der imod et bunddræn system hvor filterne er nedgravet ved siden af dammen , så kan man fint kører med systemet med pumpen på ca. 1/3 kraft, og hvis man så samtidig har installeret et vinter udløb i sit bassin. således at man ikke kun benytter vand fra bundudløbet , men også kan "suge" vand ud fra et højre niveau i bassinet , På denne måde sikrer man sig, at man holder lidt på det varme vand ved bunden af dammen. Når vandtemperatur er omkring 4 grader synker det som er varmere til bunds, mens det køligere vand søger imod toppen.

Fordelen ved at lade sit filter system køre igennem hele vinteren , er at det selvfølgelig er med til at sikre et fortsat rensning af vores vand, biologisk sker der ikke noget da denne proces stopper ved 8-10 grader , men vi får fortsat renset vandet mekanisk , hvilket vil sige at vi sikrer en god vandkvalitet , hvor vi konstant har mulighed for at kunne ud slamme den organiske opbygning af døde bakterier, døde alger og bund slam, som i løbet af de 4-5 måneder som vinteren strække sig over alligevel bliver til en del.

I begge tilfælde specielt det første (det uden bunddræn) er det vigtigt at man i løbet af vinteren tilfører nyt friskt vand.

Hvorfor er det så vigtigt at kunne køre med sit anlæg hele vinteren samt at tilføre nyt vand ? Det skyldes alene den sidste fase af vinter samt det tidlige forår som er den vanskeligste periode på hele året.
Når vandtemperaturen begynder at stige hen sidst i marts, begynder der også at ske ting og sager i dammen, alle former for bakterier begynder at røre på sig, gode som dårlige, desværre er de negative bakterier, som aeromonas meget hurtig til at vågne , hvor imod de nitrificerne bakterier, dem som vi skal bruge i vore bio filter først vågner ved 12 grader ,men hvad betyder det for mit have bassin ??

De negativ bakterier som aeromonasbakterierne vil, hvis der på dette tidspunkt findes organisk materiale i bassinet få gyldne tider, de vil formere sig med en enorm hastighed, og vil meget hurtigt være en kæmpe trussel for vores koi eller guld fisk. Da deres eget immun forsvar er ned på nul punktet , er det ingen sag for aeromonas bakterien at trænge ind i koierne med fatale konsekvenser til følge.
Disse skader ses godt nok først i April - maj måned hvor vand temperaturen nu ligger omkring de 12 garder og hvor belastningen nu er så stor af aeromonas bakterier at det må betegnes som en trussel
Koierne kæmper med alt hvad de har, efter en lang vinter for at får deres eget immun forsvar op at stå,samtidig med at de ofte må kæmpe med vildt svingende vand temperatur,
Resultater er desværre ofte at koierne i sådanne tilfælde hvor der findes rigelige mængder af organisk næring i vinterperioden bliver taber og ender ud med huller og sår samt ødelagte gæller med døden til følge.

Det skal her nævnes at de svingende temperatur som man ofte kæmper med specielt i mindre bassiner med lav dybde forlænger den vanskelige periode, fordi de lave temperatur om natten forhindre de nitrificerne bakteria i at udvikle sig, da de ikke bliver aktive før vandtemperaturen ligger omkring de 12 grader døgnet rundt, Det betyder at vores biofilter ikke rigtig kan komme igang, hvilket igen betyder at vi må holde igen med fodring, og dermed gøres foder sæsonen kortere, og så er vi tilbage ved udgangs problemet, nemlig at vinterforberedelserne til den efter følgende vinter starter om foråret.

Som tidligere skrevet er foråret altid den vanskeligste periode at komme igennem, ikke mindst fordi aeromonas bakterien i denne periode har god vilkår. Jeg talt for nyligt med Peter waddington fra UK. , som fortalte om et projekt de netop havde gennemført , for at undgå alle de problemer , som koi entusiaster må gennemgå netop i foråret.
Målet med projektet var at finde den enkleste vej igennem foråret, med svingende temperatur, aeromonas bakterier, samt alle mulige parasit problemer, ikke mindst whit spot (fiske dræber).

Som tidligere skrevet er foråret altid den vanskeligste periode at komme igennem, ikke mindst fordi aeromonas bakterien i denne periode har god vilkår. Jeg talt for nyligt med Peter waddington fra UK. , som fortalte om et projekt de netop havde gennemført , for at undgå alle de problemer , som koi entusiaster må gennemgå netop i foråret.
Målet med projektet var at finde den enkleste vej igennem foråret, med svingende temperatur, aeromonas bakterier, samt alle mulige parasit problemer, ikke mindst whit spot (fiske dræber).

Der blev kørt 5 sideløbende projekter, hvor man forsøgte at vurderer fordele og ulemper ved forskellige metoder , men først lidt facts.

1) Aeromonas bakterier (den som er skyld i hul syge) er helt inaktive ved en temperatur omkring 8 grader, men bliver meget aktive ved blot en svag stigning i temperatur ,og de topper ved ca. 20 grader.

2) Koiernes immunforsvar er ikke virksomt under 12 grader og starter langsom ,for at toppe ved ca. 22grader

3)Biofiltre er ikke aktive ved 8 grader, nitrobakterierne som omdanne amoniak til nitrit kan ikke leve ved så lav temperatur, og selv ved en fordobling af at temp. til 16 grader, er filtret kun 50% startet, fuld udbytte kommer først omkring de 20 grader .

Det ene forsøg gik i sin enkelthed ud på at stoppe næsten alt fodring i hele forårs perioden, eller sagt på en anden måde , vente med at fodre til vandet var stabilt 16 grader.
Fordel : da biofiltret ikke køre ret godt ville forureningen stige i have dammen, hvilket er god grobund for aeromonas bakterier, vandkvalitet ville være bedre således at koiernes immunforsvar havde mindre og lave. Der var en klar forbedring men hensyn til hul syge og generelt færre problemer .Ulempen var dog at man på denne måde forkorter foder sæsonen.

Et andet forsøg gik på at indsprøjte alle koierne profilakse, for på den måde at bekæmpe aeromonas angreb, hvilket virkede helt ok, blot var det tydeligt at koierne blev meget stressede ved den indfangning så tidlig på sæsonen, samtidig kan den operation ikke udføres af alle, uden forudgående "træning"

Ozon anlæg var også et af løsnings forslagene, som blev forsøgt. Ozon anlæg er meget gode , når vi taler om rent og klart vand, men evt. bakterier som findes i eller på koi karperne, bliver ikke effektivt nok behandlet. Hvis de skulle bekæmpes , ville det kræve en meget højt niveau af "Ozon" i vandet

Ozon'en fjerne selvfølgelig de organiske rester som findes i bassinet, men det kan vores bio filter klare lige så godt , og i begge tilfælde skal systemerne køre hele vinteren, så der er ikke nogen stor fordel med ozon, omvendt skader det heller ikke.

Det sidste forsøge og samtidig det med det bedste udfald var at installere et varme anlæg på koi bassinet, således at man kunne undgå den grå zone (den imellem 8 -12 grader) blot ved at tænde for varmen når temperaturen når de 8 grader og så stille termostaten på 12 grader.
Dette sikre at vi får biofiltret op at køre samtidig med at koi karpernes immunforsvar kom hurtigt igang, og derfor selv er i stand til at kæmpe imod diverse problemer.
Det koster selvfølgelig at opvarme sin havedam, men for dem som har en stor samling af flotte koi karper, er det bestemt værd at overveje. Samtidig anbefales det at man siden løbende benytter enten Genezys eller Pro 100 , som begge er et forbyggende middel imod areomonas bakterien.

Japan

I lighed med tidligere År, drager vi til Japan i efteråret , i år er det den 19 Oktober med hjemkomst den 3 november, koierne følger efter omkring den. 16 november.

Der vil igen i år blive mulighed for at forud bestille koi karper på denne Japan tur, dog kan vi i år ikke modtage bestillinger på koi karper mindre end 25-30cm, da vi ikke kan være sikre på at vi kan levere her til efteråret, men de mindre kommer helt sikkert hjem til April.
Bemærk: der vil i år blive en mulighed for at de kunder som bestiller forud , får muligheden for at se og vælge som de første , før selve salget starter. ( sidste år var der nærmest "polske" tilstande ved hjemkomsten )
Sidste frist for bestilling er d. 1Oktober 2003

Vores nye udendørs koi-bassin

Her er de første 18 meter gummi lagt i, dybden er kun 1,30m. da det ikke er planen
at der skal være koi karper her om vinteren. Vandet kommer op og dækker 1/3 af stenene, gummidugen er bukket op bag ved stenene.

Her samles der to stykker gummidug , således den totale længe nu er oppe på 26 meter.

Netop hjemkommet fra Japan/Holland

Vi har netop hjemtaget et parti Store Bonsai træer til den japanske have. Ring for priser.

Efterårs & vinterfoder

Vi nærmer os med hastige skridt den for koi karperne kritiske temperatur omkring de 10-14 grader, hvor der nogle dage kan være 10-12 grader i bassinet for derefter 3-4 dage senere at svinge op til 14 grader og så tilbage igen. Problemet med denne temperatur er at koi karperne stadig er aktive og søger efter foder, men de kan ikke længere optage og forbrænde den normale type foder, specielt fordi vandtemperaturen svinger op og ned.
I denne periode er det meget vigtigt at skifte til vinterfoder, på engelsk kaldet "Wheat germ", da denne type foder er meget hurtigere for koi karperne at forbrænde. Det er nemlig afgørende for koi karpernes trivsel at de ikke har uforbrændt foder i deres tarmsystem i længere tid, da det meget nemt kan betyde store indvendige bakterieproblemer i tamfloraen, i værste fald med dødsfald til følge.
Som nogle måske ved har koi karperne ikke nogen mave, men blot en meget lang tarm som sørger for at optage føden. Denne proces er afhængig af vandtemperaturen, og ved en temperatur på 22-24 grader er fødeoptagelsen optimal. Fra foderet indtages og til eventuelle rester kommer ud i den anden ende går der omkring 6 timer. Denne proces går så ned i hastighed, sideløbende med at temperaturen falder, for til sidst at gå helt i stå ved ca. 8-10 grader. Så derfor er det vigtigt kun at fodre med noget let fordøjeligt, som koi karperne kan forbrænde når temperaturen dykker. Omvendt er det en god ting at fodre så længe som muligt, idet koi karperne forbrænder energi ved deres søgen efter foder, og der kommer jo efterfølgende en lang periode før de igen kan indtage føde...


BESØG EDOKOI
Christian X's vej 25
8260 Viby J

              
Vores åbningstider er  i 2018
 
Mandag - Fredag: 10.00 -17.30
Lørdag -Søndag  10.00 - 15.00
Åbent alle helligedage


Følg os på facebook
Edokoi danmark

             


Ewo 
"...a totally new generation of advanced pond filtration systems..."

KONTAKT OS
Du er velkommen til at ringe eller skrive til os - vi står altid klar med råd og vejledning
 
Ring på 8611 5198

Saki Hikari

Måske verden bedste koi foder
benyttes af næsten alle  de japanske Opdrættere
Her en liste over de sidste mange års show vinder som alle er foderet med Saki
Se mere
           


            
 
NYHEDSBREV
Få vores aktuelle nyhedsbrev tilsendt. 
Tilmeld dig her
-----------------------------------------

-----------------------------------------

 

Edokoi Danmark | Christian X's vej 25  8260 Viby J | Telefon: 86 11 51 98 |  | E-mail:
Copyright © Edokoi Danmark - All Rights Reserved.

DANPAQ Web Content Management System by DAN.