Antal: 0 | Pris: DKK 0,00 | Vis vogn | Tøm vogn | Til kassen   

Om bunddræn

Ideen med brugen af et bunddræn/bundventil er helt oplagt, hvis man forstår principperne om forbundne kar. Kigger man på den lille skitse under teksten, kan man se hvor bunddrænet er monteret i forhold til selv filteranlægget. Vandstanden i bassinet vil ved påfyldning begynde og stige, indtil vandet har nået bassinkanten. Vandet vil via bunddrænet også stige op i biofiltret via det rør som forbinder bunddrænet med filteret. Og da biofilteret's overkant flugter med kanten af bassinet vil vandstanden begge steder være helt ens. (forbundne kar's princip)Når vandstanden er ens i bassinet og filteret, siger vi at systemet er i balance, fordi alt vil stå stille Nogle vil påstå at vandtrykket i bassinet er meget større end i filteret, og derfor selv vil søge op i filteret, men det bør være tydeligt for alle, at dette ikke er tilfældet. (forbundne kar's princip) ALT VANDET STÅR HELT STILLE.!!!

Men hvis vi nu begynder at fjerne vand fra eks. den sidste filter tank, således at vandstanden i tanken begynder at synke, så begynder der at ske noget. Vandet løber til fra bassinet, for at komme i balance igen, det vil sige, nu har vi ubalance.
De samme principper er også gældende for sive filtre som f.eks Ultrasiv eller EDO Drum filtret
vandet vil automatisk løbe til, når vi pumper vandet væk på " Bagsiden " af filtret, for at få det over i et biologisk filter

Hvis det nu var en vandpumpe som fjernede vand fra den sidste tank, og vi via en slange førte det tilbage til bassinet, evt. via et vandfald, så havde vi lige med et "lukket ringen". Jo mere vi pumper tilbage til bassinet, jo mere vil løbe til filteret, helt perfekt.

Således bør alle koi bassiner bygges, af flere grunde. Den største fordel, man som bruger først kommer til at opleve er, at pumpen aldrig stopper, da den nu sidder sidst i filteret og dermed kører i rent vand, UV-lampen vil også fungere bedre, idet den nu også arbejder i det rene pumpevand, (den sidder efter pumpen) og derfor vil bestråle vandet mere effektivt (det kommer vil tilbage til).

En anden fordel er at pumpen, da den ikke længere kommer til at køre i beskidt vand, (som den ville have gjort uden et bunddræn, for at løfte vandet op til filteret fra bunden af bassinet), altid vil flytte den samme mængde vand. Dette har stor betydning for et biofilters effektivitet, hvis hovedformål ud over at rense vandet (mekanisk filter) er at nedbryde forskellige affaldsstoffer fra vores koi karper. Til dette har biofilteret en stor filteroverflade hvorpå der lever en masse bakterier, som lever af disse affaldsstoffer. Deres antal er lige med arealet i filteret og mængden af affaldsstoffer som kommer til dem. Hvis fødepumpen så ikke pumper den samme mængde vand pga. øget tilstoppelse, så vil disse bakterier ikke få nok næring og der med mindske deres mulighed for at nedbryde affaldsstofferne. Det betyder to ting, nemlig ringere vandkvalitet, og langsommere voksende biomasse.!!!!!

En tredie fordel ved et bunddræn er, at dammen aldrig bliver fyldt med bundslam, da det hele tiden fjernes via bunddrænet. Det bevirker samtidig, at bassinet vil få renere vand, fordi der ikke længere er snavs på bunden, som koi karperne ved deres søgen efter mad, ville kunne hvirvle op.
 
Bemærk: Man børe ikke installere flere bunddræn end godt er. Sagen er den, at hvert bunddræn helst skal levere så meget vand som fysisk muligt, forstået på den måde, at hvis pumpen efter filtret flytter 15.000L i timen, så er det en dårlig ide at installere mere end et bunddræn
Årsagen hertil er at vi ønsker et så stort et flow som muligt i bunddrænet, eller rette i bunddrænet's rør, som leder vandet op i filtret
Hvis vi køre med en pumpe på 15.000L/T og samtidig har en overflade skimmer tilsluttete filtret, så vil bunddrænet, kun skuller lever ca 12000 litter i timen hvis skimmer klare de sidst 3000L
 
Det giver et godt flow i bunddrænet således at man udgår at rørene med tiden, stille og roligt slammer til.
Men hvis man omvendt installer to bunddræn , levere de hver kun 6000L i timen, det halve af de 12000 .
Et sådanne flow er ikke nok til at rørende far bunddrænet selv kan holde sig fri for aflejeringer og de vil med tiden stille og roligt slamme til , også selv om man jævnligt forsøger at slamme disse rør ud, ved at åbne for bunddræns røret og led vandet direkt over i en kloark eller slam tank.
Med tiden bliver det nødvendig at rense rørene fysisk, hvilket måske ikke er så lige til, hvilket vi har oplevet flere gang , både fordi vi bliver tilkaldt da bunddrænene ikke længre kan lever vand nok, eller de gange hvor vi bugger en dam om, og ved selv syn kan se at selv 2 år gamle bundræn s rør er halvt tilstoppet

Hvis man ønsker det, kan man samtidig montere et bunddræn på siden af bassinet, ca. 1/3 ned i bassinet, således at man om vinteren kan skifte imellem bund sug eller side sug for at bevare det lidt lunere vand på bunden af bassinet.BESØG EDOKOI
Christian X's vej 25
8260 Viby J

              
Vores åbningstider er  i 2019
 
Mandag - Fredag: 10.00 -17.00
Lørdag -Søndag  10.00 - 15.00
Åbent alle helligedage


Følg os på facebook
Edokoi danmark

             


Ewo 
"...a totally new generation of advanced pond filtration systems..."

KONTAKT OS
Du er velkommen til at ringe eller skrive til os - vi står altid klar med råd og vejledning
 
Ring på 27136156
Vi levere ud over vores koi også filteranlæg og komplette havedamme, se mere under overskriften; Havedamme

Saki Hikari

Måske verden bedste koi foder
benyttes af næsten alle  de japanske Opdrættere
Her en liste over de sidste mange års show vinder som alle er foderet med Saki
Se mere
           


            
 
NYHEDSBREV
Få vores aktuelle nyhedsbrev tilsendt. 
Tilmeld dig her
-----------------------------------------

-----------------------------------------

 

Edokoi Danmark | Christian X's vej 25  8260 Viby J | Telefon: 86 11 51 98 |  | E-mail:
Copyright © Edokoi Danmark - All Rights Reserved.

DANPAQ Web Content Management System by DAN.